Thứ 612142018

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Cổ đông Cổ đông thường niên Đại hội cổ đông Đại hội cổ đông 2013 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 Cty CPCN Nhà Bè

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 Cty CPCN Nhà Bè

  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

  Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

QUYẾT NGHỊ

  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng - nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:


Các chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện

Tỷ lệ %

Năm 2010

Năm 2011

Cùng kỳ năm trước

Kế hoạch năm 2011

  KINH DOANH

 

 

 

 

 

 

Sản lượng

m3

46.530.000

43.319.000

46.627.000

107,64

100,21

Doanh thu

Tr. đồng

338.454

266.443

339.372

127,53

100,40

Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,00

99,83

99,50

99,67

100,51

Thay ĐHN cỡ nhỏ

Cái

17.000

9.928

17.916

180,46

105,39

Thay ĐHN cỡ lớn

Cái

30

37

31

83,78

103,33

Gắn ĐHN

Cái

5.000

6.323

5.524

87,36

110,48

Tỷ lệ thất thoát nước

%

29

32

26,37

 

 

  ĐẦU TƯ XDCB

 

 

 

 

 

 

Phát triển mạng lưới cấp nước

m

22.863

9.277

29.932

322,65

130,92

Cải tạo mạng lưới cấp nước

m

8.799

5.795

8.779

151,49

100,00

Tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch

%

93,00

92,41

93,58

101,27

100,62

  KINH DOANH KHÁC

 

 

 

 

 

 

Nước tinh khiết

Tr. đồng

2.100

 

2.309

 

109,52

Vôi

Tr. đồng

10.000

 

11.555

 

115,55

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2012:


Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2012

  KINH DOANH

 

 

Sản lượng

m3

48.000.000

Doanh thu

Triệu đồng

375.896

Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,00

Gắn ĐHN

Cái

4.000

Thay ĐHN cỡ nhỏ

Cái

10.000

Thay ĐHN cỡ lớn

Cái

30

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

94,27

  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

 

Phát triển mạng lưới cấp nước

m

16.228

Cải tạo mạng lưới cấp nước

m

2.327

  KINH DOANH KHÁC

 

 

Doanh thu sản xuất nước tinh khiết đóng chai

Triệu đồng

2.500

Kinh doanh vôi

Triệu đồng

12.200

  Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (Tài liệu đính kèm).Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 (Tài liệu đính kèm).Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2011:


STT

Khoản mục

Giá trị (đồng)

1

Doanh thu và thu nhập khác

370.180.042.179

2

Chi phí

343.497.880.960

3

Lợi nhuận trước thuế

26.682.161.219

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.212.798.664

5

Lợi nhuận sau thuế

22.469.362.555

Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

  Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là 462.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.400.000 đồng/người/thángThành viên Hội đồng quản trị : 3.850.000 đồng/người/thángTrưởng Ban kiểm soát : 3.850.000 đồng/người/thángThành viên Ban kiểm soát : 2.750.000 đồng/người/tháng.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 như sau:Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội;Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - số 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hồng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007 – 2012) (báo cáo đính kèm).Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C)

  Ông Võ Quang ChâuÔng Cao Thanh ĐịnhÔng Hứa Trọng NghiÔng Hà Thanh TrungÔng Bùi ViệtÔng Nguyễn Doãn Xã

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Doãn Xã.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tiến hành bổ nhiệm các nhân sự sau:
Giám đốc: Ông Hứa Trọng Nghi
Phó Giám đốc Kỹ thuật: Ông Võ Nhật Trân
Phó Giám đốc Quản trị - Tài chính: Ông Phạm Chí Thiện
Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Kim Thúy
Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C)

  Ông Lê Hữu DươngBà Phạm Minh HồngBà Nguyễn Thị Ngọc LinhBà Lê Thị Thu TrangBà Võ Thị Cẩm Tú

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng Ban kiểm soát là bà Phạm Minh Hồng.

  Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VÕ QUANG CHÂU

Nghị Q
uyết được cung cấp từ phòng TCHC

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
 • Tin mới nhất

 • Xem nhiều

 

Book ReviewĐịa chỉ: 1179, đường Nguyễn Văn Linh,
khu phố 4 P. Tân Phong - Q.7 - TPHCM
ĐT: 08.5412.2499 -Fax: 08.5412.2500
Website: www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.