Thứ 612142018

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Dịch vụ khách hàng Hướng về cộng đồng Danh sách gắn mới ĐHN

Danh sách thi công gắn mới ngày 03/06/2013

HoTenDiaChiPhuongQuanDotThiCong
ĐỖ VĂN LÂN 24/3 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 191C/2013
THÁI NGỌC PHƯƠNG 6/3 Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
HỒ THỊ HƯƠNG HUYỀN 99/5B Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước H.NB 191C/2013
NGUYỄN THANH TUẤN 154/7A Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước H.NB 191C/2013
TRƯƠNG THỊ BÍCH 695B Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
NGUYỄN KIM NGỌC 7/12 Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
HOÀNG ĐÌNH TOÀN 18/9/1A Lê Văn Lương Phước Kiển H.NB 191C/2013
NGUYỄN THỊ LỆ 8/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 191C/2013
NGUYỄN THÀNH TRÍ 8/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 191C/2013
VÕ THỊ HỒNG DIỄM 242 Lê Văn Lương Phước Kiển H.NB 191C/2013
TRẦN QUỐC BIẾN 2771/12/1A Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 191C/2013
MÃ HUỆ QUANG 1116/6/28 Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
TRỊNH VĂN HƯNG 6/21 Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
LÊ THỊ TƯỢC 4/11 Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
HUỲNH VĂN ĐỰC kế số 4/1 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 191C/2013
VÕ DUY KHƯƠNG KẾ SỐ 410/15/5 Nguyễn Văn Tạo Long Thới H.NB 191C/2013
NGUYỄN THỊ KIM CHI KẾ SỐ 223/11/9 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 191C/2013
LÊ ĐỨC QUỐC 85/2 Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 191C/2013
TRẦN MINH TÂM (đại diện 5 hộ) 204A Nguyễn Văn Tạo Long Thới H.NB 191C/2013
NGUYỄN THỊ KIM HOA 1/8C Lê Văn Lương Nhơn Đức H.NB 191C/2013
NGUYỄN THANH MUÔNG 50 Nguyễn Văn Tạo Long Thới H.NB 193C/2013
DƯƠNG TẤN ĐA C3 Khu Dân Cư Tấn Trường Phú Thuận Q.07 190C/2013
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH KẾ SỐ 24/12 Đào Tông Nguyên Phú Xuân H.NB 190C/2013
NGUYỄN THỊ MUNG KẾ SỐ 778/2 Huỳnh Tấn Phát Tân Phú Q.07 185C/2013
NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 69/3A Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước H.NB 192C/2013

Danh sách thi công gắn mới ngày 28/05/2013

HoTenDiaChiPhuongQuanDotThiCong
LÊ HỮU NGHĨA 85/2 Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 184C/2013
MAI VĂN MƯỜI EM 209 Nguyễn Văn Tạo Long Thới H.NB 184C/2013
LÊ THỊ LIÊN (ĐẠI DIỆN) 3/1B Nguyễn Bình Phú Xuân H.NB 183C/2013
NGUYỄN THỊ NHỎ 17/1 Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước H.NB 184C/2013
ĐỖ TRÍ DƯƠNG 171 Ấp 2 Nguyễn Văn Tạo Long Thới H.NB 184C/2013
VÕ ĐÔNG SƠ 35/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
VÕ THỊ HƯƠNG 35/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
VÕ HOÀNG SANG 35/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
VÕ MINH HIẾU 206/120/15 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
LÊ CẨM HỒNG 35/13 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
NGUYỄN THANH VÂN 35/12 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
NGUYỄN THANH BÌNH 35/12 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
HUỲNH VĂN HẢI 35/12 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
LÊ QUANG HIẾN 35/12 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
NGUYỄN MẠNH HÙNG 206/120/2 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
DƯƠNG GIANG HÙNG 35/14 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
DƯƠNG VĂN GIANG 35/14 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 181C/2013
TRẦN ĐỨC ĐỊNH 51/31 Lý Phục Man Bình Thuận Q.07 185C/2013
NGUYỄN THỊ THU 98/7 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 184C/2013
NGUYỄN AN THÁI 420/41/7/9 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 184C/2013
HỒ THỊ THUỶ 44/2 Khu Phố 1 Tân Quy Q.07 186C/2013
TỐNG THỊ NGÂN BÌNH 21/3B Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 184C/2013
LÊ VĂN HƯƠNG 119/6 Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước H.NB 184C/2013
NGÔ VĂN THỜI 685/3 ẤP 4 Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 184C/2013
PHẠM TRỌNG HÙNG KẾ SỐ 58/7 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 184C/2013
TRẦN VĂN QUANG KẾ SỐ 19/7 Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân H.NB 184C/2013
HUỲNH QUANG HẢI 793/28/1/6/1B Trần Xuân Soạn Tân Hưng Q.07 186C/2013
NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ 116/26/46A Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 186C/2013
PHẠM THỊ HỒNG YẾN 20/9A Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Q.07 186C/2013
NGUYỄN HUỲNH HUY 27/6B Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 186C/2013

Danh sách thi công gắn mới ngày 23/05/2013

HoTenDiaChiPhuongQuanDotThiCong
TRẦN THỊ NGỌC THƠM B334/37 Đoàn Văn Bơ 16 Q.04 139C/2013
DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 500/40/2 Đoàn Văn Bơ 14 Q.04 151C/2013
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 47M Cư Xá Vĩnh Hội 06 Q.04 151C/2013
MAI ĐÌNH LONG 6/33 Nguyễn Bình Nhơn Đức H.NB 160C/2013
TRƯƠNG THỊ KHIẾM 46/7 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 042A/2013

Danh sách thi công gắn mới ngày 27/05/2013

HoTenDiaChiPhuongQuanDotThiCong
TRẦN THỊ CÚC 500/85/24 Đoàn Văn Bơ 14 Q.04 161C/2013
THÁI VĂN TƯ 500/85/23 Đoàn Văn Bơ 14 Q.04 161C/2013
TRẦN KIM LOAN 32/4/1 Tôn Thất Thuyết 16 Q.04 161C/2013
PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 62/16B Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 184C/2013
NGUYỄN THỊ GIÀU 609/23/9 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 184C/2013
TRẦN PHƯỚC HIỆP 113 Lê Văn Lương Phước Kiển H.NB 184C/2013
NGUYỄN HỮU BẠCH 300/4 Đoàn Văn Bơ 14 Q.04 184C/2013

Danh sách thi công gắn mới ngày 11/05/2013

HoTenDiaChiPhuongQuanDotThiCong
LÊ MINH NHỰT 67/30B Bùi Văn Ba T.Thuận Đông Q.07 157C/2013
TRẦN THỊ HỒNG DIỄM 67/30D Bùi Văn Ba T.Thuận Đông Q.07 157C/2013
HỨA THỊ LỆ 1041/62/197A3 Trần Xuân Soạn Tân Hưng Q.07 039A/2013
HUỲNH THANH NHÂN 604C/15 Trần Xuân Soạn Tân Hưng Q.07 039A/2013
PHẠM QUỐC HÙNG 560/15A Trần Xuân Soạn Tân Hưng Q.07 039A/2013
PHẠM ĐÌNH BÁO ĐỐI DIỆN 4 G4 Khu Định Cư Tân Quy Đông Tân Phong Q.07 157C/2013
ĐỖ MẠNH TIẾN 67/30 Bùi Văn Ba T.Thuận Đông Q.07 157C/2013
TRƯƠNG NGỌC KHANH (ĐẠI DIỆN) 382/13/20/6A Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
LÊ ANH KHOA 382/13/20/6B Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
CAO TIẾN LUÂN 382/13/20/6C Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
PHẠM THANH HOAN 382/13/20/6D Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
HUỲNH NHỰT QUANG 382/13/20/6E Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
PHẠM THỊ XUÂN MAI 382/13/20/6F Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
NGÔ THỊ HUỆ (ĐẠI DIỆN) 22/10B Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
NGUYỄN QUỐC HẢI 22/10C Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
VŨ VĂN THÀNH 22/10B Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
NGUYỄN VĂN KHÁNH 66/11 Đường Số 25A Tân Quy Q.07 157C/2013
NGUYỄN THỊ CẨM 1056/32A Huỳnh Tấn Phát Tân Phú Q.07 157C/2013
ĐOÀN VĂN THÔNG 17/2 Lê Văn Lương Phước Kiển H.NB 157C/2013
TỪ VĂN NHỎ 17/2A Lê Văn Lương Phước Kiển H.NB 157C/2013
NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 23/6A Nguyễn Bình Phú Xuân H.NB 157C/2013
ĐẬU THỊ THANH HẢI 98/13/6 Dương Cát Lợi TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
TRẦN THỊ HƯNG 98/13/8 Dương Cát Lợi TT Nhà Bè H.NB 157C/2013
HOÀNG NGỌC THU THẢO 382/78 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè H.NB 157C/2013

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
  • Tin mới nhất

  • Xem nhiều