Thứ 504252019

Một Giá Trị Một Niềm Tin

thanhtoanonline980x60

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Dịch vụ khách hàng Hướng về cộng đồng Thông tin cần biết

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 10h ngày 04.05.2017 tới 17h ngày 04.05.2017 tại một số khu vực huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc04.05

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 23h30 ngày 10/04/2017 đến 02h30 ngày 11/04/2017 tại khu vực phường 01 quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc10.04.2017

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h00 ngày 16/12/2016 đến 05h00 ngày 17/12/2016 tại hẻm 183C đường Tôn Thất Thuyết Phường 4, Quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc16.12.2016

 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 09h tới 10h30 ngày 13/03/2017 tại một số khu vực Phường 16, Phường 18 Quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc07.03.2017

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h00 ngày 12/12/2016 đến 05h00 ngày 13/12/2016 tại hẻm 183F Đường Tôn Thất Thuyết, 22h00 ngày 14/12/2016 tới 05h00 ngày 15/12/2016 tại hẻm 183C Đường Tôn Thất Thuyết Phường 4, Quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc12.12.2016 4

 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 10h ngày 18/01/2017 tới 17h ngày 18/01/2017 tại khu vực Phường Bình Thuận, Quận 7

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

cupnuoc18.1.2017

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 23h00 ngày 02/12/2016 đến 03h00 ngày 03/12/2016 tại một số khu vực

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

cupnuoc2.12.2015 1

cupnuoc2.12.2015 2

 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h ngày 16/01/2017 tới 05h ngày 17/01/2017 và 22h ngày 17/01/2017 tới 05h ngày 18/01/2017 tại khu vực đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

cupnuoc16.01.2017

Thông báo cúp nước từ 22h00 ngày 29/11/2016 tới 5h00 ngày 30/11/2016 tại Xã Phước Kiển, Xã Long Thới Huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

thongbaocupnuoc29.11.2016

thongbaocupnuoc29.11.2016xaLongThoi

 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h ngày 14/01/2017 tới 05h ngày 15/01/2017 tại khu vực đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

cupnuoc14.01.2017

Thông báo cúp nước từ 22h00 ngày 30/11/2016 tới 5h00 ngày 01/12/2016 tại Phường Tân Kiểng và Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 

thongbaocupnuoc30.11.2016

C360 2016-11-29-15-07-44-353

 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 10h ngày 13/01/2017 tới 14h ngày 13/01/2017 tại một số khu vực huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

cupnuoc13.01.2017

Thông báo cúp nước tại các khu vực Tân Thuận Tây quận 7, Nguyễn Văn Quỳ, Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h ngày 05/01/2017 đến 04h ngày 06/01/2017 tại khu vực đường Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

thongbaocupnuoc6.1.2016

Thông báo cúp nước ngày 21/04/2016 khu vực lề trái đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500


 


Thông báo tạm tính lượng nước tiêu thụ kỳ 02/2017 cho khách hàng thuộc đợt đọc số 05,06 và 07

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

thongbaotamtinhluongnuoctieuthuky02.2017

Công ty CPCN NHÀ BÈ mở rộng hợp tác với Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Thanh toán điện tử tại Việt Nam. Với các ngành nghề kinh doanh cốt lõi thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Thông tin - Viễn thông

          VNPAY cung cấp dịch vụ tới hơn 39 ngân hàng  tại Việt Nam, 5 công ty viễn thông & hơn 150 doanh nghiệp thương mại điện tử, đưa ra nhiều giải pháp thanh toán đơn giản và tiện lợi như: Mobile Banking, Nạp tiền điện thoại VnTopup, Thanh toán hóa đơn VnPayBill, Ví điện tử VnMart, Sim đa năng, Cổng thanh toán VnPayment, Website thanh toán hóa đơn và mua hàng trực tuyến Vban.vn ...

          Nhằm mang lợi thêm nhiều tiện ích cho khách hàng 2 bên đã thống nhất ký kết hợp tác về việc thu hộ tiền nước trong khu vực Quận 4, Quận 7 và Huyện Nhà Bè góp phần thúc đẩy giao dịch & thanh toán trực tuyến theo chủ trương của nhà nước, đồng thời tạo thêm nhiều kênh thanh toán trực tuyến cho khách hàng.

Thông điệp và cam kết

          "Cho cuộc sống đơn giản hơn" là thông điệp và cam kết mà chúng tôi muốn gửi tới khách hàng và đối tác. Cty CPCN Nhà Bè & VNPAY cùng các đối tác hợp tác phát triển một phương thức thanh toán đơn giản làm giảm các chi phí xã hội, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của đại bộ phận dân chúng, đây đồng thời là nền tảng giúp thúc đẩy và đảm bảo sự thành công của Thương mại điện tử trong thời gian tới đây.

          “Cho cuộc sống đơn giản hơn” còn là mục tiêu hoạt động và là định hướng kinh doanh của 2 bên nhằm tạo ra những giá trị thiết thực hỗ trợ các hoạt động tiêu dùng của xã hội, từ đó khẳng định mục tiêu mang lại các dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

          Ngày 01/4/2016 sẽ chính thức đi vào hoạt động dịch vụ thu hộ tiền nước VNPAY và các đối tác ngân hàng của VNPAY. Hai bên sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều dịch vụ tiện ích trong thời gian sắp tới.

VIẾT BÀI: NGỌC LONG

Thông báo ngưng cung cấp nước từ 09h30 ngày 28/12/2016 đến 10h30 ngày 28/12/2016 Phường 5, Quận 4 (Đoạn từ Cầu Dừa đến giao lộ Khánh Hội và Bến Vân Đồn)

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

cupnuoc23.12.2016

Thông báo cúp nước ngày 29/03/2016 Phường 5, Quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500


 


Thông báo ngưng cung cấp nước từ 22h00 ngày 26/12/2016 đến 04h00 ngày 27/12/2016 một số khu vực huyện Nhà Bè

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500

 cupnuoc26.12.2016


Thông báo cúp nước ngày 28/01/2016 Phường 9, Quận 4

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54122499 - Fax : (08) 54122500


 


Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
  • Tin mới nhất

  • Xem nhiều

 

Book ReviewĐịa chỉ: 1179, đường Nguyễn Văn Linh,
khu phố 4 P. Tân Phong - Q.7 - TPHCM
ĐT: 08.5412.2499 -Fax: 08.5412.2500
Website: www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.