Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Vào lúc 08 giờ  40 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, 1179 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Vui lòng tải biên bản và nghị quyết ĐHCĐTN 2018 Tải về