Các bạn Đoàn viên Phòng Công nghệ thông tin đã thực hiện “ Ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện” bằng việc vệ sinh máy móc, thiết bị tại Công ty

Ngày 11/1/2020, thực hiện các đợt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè với nòng cốt là các bạn Đoàn viên Phòng Công nghệ thông tin đã thực hiện “ Ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện” bằng việc vệ sinh máy móc, thiết bị tại Công ty.

Tinh thần của tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, sự sáng tạo và đoàn kết để cùng tạo nên sức mạnh chinh phục mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần ấy đã được lực lượng thanh niên của Công ty Cấp nước Nhà Bè duy trì và phát huy tốt; cùng nhau kết nối để thực hiện thành công nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần đẩy mạnh hoạt động SXKD của đơn vị.

Kết thúc 2 ngày ra quân tình nguyện đã có 7/12 toàn bộ máy tính các thiết bị công nghệ của Phòng Ban Đội được vệ sinh và bảo trì nhằm tránh tình trạng các thiết bị công nghệ bị bám bụi nóng máy gây chậm máy vi tính giảm năng suất làm việc của CB-CNV.