Chăm lo Tết nguyên đán năm 2020 cho đoàn viên. Qua đó đã khen thưởng biểu dương 02 tập thể và 38 cá nhân có thành tích “ Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019”

Trong không khí hân hoan chuẩn bị chào đón Tết nguyên đán Canh tý 2020 cũng như nhằm đánh giá các hoạt động Đoàn năm 2019, Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè tổ chức hoạt động tổng kết công tác Đoàn năm 2019 và chăm lo Tết nguyên đán năm 2020 cho đoàn viên. Qua đó đã khen thưởng biểu dương 02 tập thể và 38 cá nhân có thành tích “ Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019” cũng như trao 51 phần quà Tết cho 51 đoàn viên thanh niên tại Công ty.