Thực hiện CVĐ “Người dân TPHCM không xã rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xã rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
Lúc 09h00 thứ bảy, ngày 01 tháng 12 năm 2018. Ban Chấp hành Công đoàn phối họp cùng Đoàn thanh niên Công ty tổ chức thực hiện làm vệ sinh khu vực khuôn viên Công ty; treo bang rôn  tuyên truyền tại đơn vị. “Toàn thể cán bộ,  đoàn viên, CNV-LĐ tích cực hành động vì một thành phố Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh, lịch sự và thân thiện”
Đây là hoạt động tuyên truyền Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chung tay xây dựng Thành phố ngày càng xanh – sạch – đẹp trong cán bộ,  đoàn viên, CNV-LĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *