Công trình thanh niên “ Lắp đặt trụ nước uống tại vòi” năm 2020

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên công nhân thành phố trong việc tham gia xây dựng Tp.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình, đẩy mạnh thực hiện các công trình thanh niên, hoạt động phong trào gắn với các đợt hoạt động “Thứ bảy tình nguyện”. Ngày 29/8/2020 và 12/9/2020,             Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức thực hiện công trình thanh niên “ Lắp đặt trụ nước uống tại vòi” tại 02 địa điểm như sau:
+ Huyện Ủy Huyện Hóc Môn (06 trụ)
+ Ban chỉ huy quân sự Huyện Hóc Môn (05 trụ)
     Công trình gồm 11 trụ nước uống với công suất lọc mỗi máy 20 lít/giờ, cùng với hệ thống đường ống và bơm tăng áp, tổng trị giá 126 triệu đồng. Các trụ nước uống tại vòi phục vụ nước uống cho các chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Huyện Hóc Môn và cán bộ công nhân viên, người dân liên hệ công tác tại Huyện Ủy Hóc Môn.

Viết Bài: Cao Hiển