Công trình Thanh niên “Thanh niên tích cực báo bể – Thanh niên đọc đúng đọc đủ – Thanh niên phát hiện điểm gian lận

– Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn thông qua việc tổ chức, đảm nhận công trình có hiệu quả, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

– Ngay từ đầu năm BCH Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên kế hoạch và chủ đề năm 2024 của Đoàn Công ty Cấp nước Sài gòn “Tuổi trẻ Sawaco xung kích, sáng tạo, phát huy chuyên môn trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng” với các hoạt động thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các phong trào xung kích, tình nguyện hướng về cuộc sống cộng đồng với nhiều đổi mới cả về chất và lượng.

– Trong Tháng Thanh niên năm 2024 nhằm tổ chức hoạt động mang nhiều ý nghĩa mang màu áo xanh thanh niên tại đơn vị với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty đã phối hợp phòng, ban chuyên môn Công ty triển khai quân thực hiện Công trình thanh niên “Thanh niên tích cực báo bể – Thanh niên đọc đúng đọc đủ – Thanh niên phát hiện điểm gian lận nước”.

Viết bài: Hứa Bằng