Công trình thanh niên “Truyền thông ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH.NBW) và thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng Momo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”

Trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2022, Đoàn cơ sở CTCP Cấp nước Nhà Bè đã cùng Đoàn Phường Tân Hưng thực hiện Công trình thanh niên “Truyền thông ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH.NBW) và thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng Momo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”. Các bạn đoàn viên tại Công ty đã cùng các bạn đoàn viên, chiến sĩ quân sự Phường Tân Hưng thực hiện công tác truyền thông, hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng app CSKH.NBW và Momo. Qua hoạt động này sẽ giúp ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của CTCP Cấp nước Nhà Bè.

Viết Bài: Trang Anh