Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè cập nhật thông báo hướng dẫn thủ tục cấp định mức nước theo luật cư trú mới

Để đảm bảo việc chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn và tạo được sự đồng thuận của người dân trên địa bàn quản lý (Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè). Trung tâm chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã đưa vào vận hành theo mô hình một cửa tạo ra tiện lợi cho khách hàng khi có nhu cầu đối với việc sử dụng nước của mình. Trung tâm có quầy tiếp khách hàng trực tiếp, có hệ thống callcenter 19001210, CSKH.NBW, kênh zalo office, hộp thư email, capnuocnhabe.vn,…Khách hàng có thể tra thông tin sử dụng nước, đơn giá nước, định mức nước qua các kênh thông tin nêu trên.

 1. Đối với việc cấp định mức nước sinh hoạt hiện nay được thực hiện dựa trên Luật cư trú 68/2020/QH14, Thông tư 56/2021/TT-BCA, Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Công An và Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND TPHCM.
 • Do có sự thay đổi trong công tác quản lý xã hội về mặt dân cư theo qui định mới, đó là việc xóa bỏ sổ hộ khẩu (thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú) người dân được cập nhật cấp mã định danh cá nhân và quản lý trên hệ thống quản lý quốc gia về dân cư, khi có người dân nhu cầu tùy công việc sẽ được cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (biểu mẫu CT07 hoặc CT08 thông tư 56/2021/TT-BCA).
 • Để việc cấp định mức cho người dân phù hợp với Luật và các qui định mới. Cty CPCN Nhà bè đã có bảng thông tin hướng dẫn cụ thể trên các kênh của trung tâm CSKH và thông báo số 2661/TB-CNNB-KD ngày 04/10/2021.

I.ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC

1.Đối với KH có hộ khẩu thường trú tại TPHCM cần nộp hồ sơ sau:

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG CÒN HỘ KHẨU

 • Bản sao Hộ khẩu thường trú
 • CCCD hoặc (định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú (trẻ em nộp Giấy khai sinh)
 • Mã danh bạ (mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng.

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG BỊ THU HỒI HỘ KHẨU

 • Giấy hủy bỏ nơi ĐKCT theo chỉ thị 08 thông tư 56 của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • Giấy Xác nhận thông tin cư trú theo chỉ thị 07 thông tư 56, và Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • CCCD hoặc (định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú
 • Mã danh bạ (mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng.

(Lưu ý: KH muốn bổ sung thêm định mức nước thì phải nộp hồ sơ như cấp mới định mức nước).

2.Đối với KH không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM cần nộp hồ sơ sau:

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG CÓ SỔ KT3 (CÒN THỜI HẠN)

 • CCCD hoặc (định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư
 • Mã danh bạ ((mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng.

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ SỔ KT3

 • Giấy Xác nhận thông tin cư trú theo chỉ thị 07 thông tư 56 của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • CCCD hoặc(định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú
 • Định mức được cấp 6 tháng kể từ ngày xác nhận cư trú.

3.Đối với KH là chung cư, hộ tập thể cần nộp hồ sơ sau:

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG CÓ SỔ HỘ KHẨU HOẶC KT3 (CÒN THỜI HẠN)

 • Bản sao Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ KT3
 • Mẫu đăng ký định mức nước cho chung cư/tập thể (KH nhập hồ sơ gửi file mềm lại cho cty)
 • Bản sao CCCD hoặc(định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú
 • Mã danh bạ (mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG BỊ THU HỒI HỘ KHẨU HOẶC THU HỒI SỔ KT3

 • Mẫu đăng ký định mức nước cho chung cư, tập thể (KH nhập hồ sơ gửi file mềm cho cty)
 • Giấy hủy bỏ nơi ĐKCT theo chỉ thị 08 thông tư 56 của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • Giấy Xác nhận thông tin cư trú theo chỉ thị 07 thông tư 56 của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • Bản sao CCCD hoặc(định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú
 • Mã danh bạ (mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng

4.Đối với người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở muốn đăng ký định mức cần nộp hồ sơ sau:

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG CÒN SỔ KT3 (CÒN THỜI HẠN)

 • Bản sao Sổ KT3
 • CCCD (định danh cá nhân) hoặc (định danh cá nhân) tất cả nhân khẩu cư trú
 • Mã danh bạ (mã khách hàng) đồng hồ nước của khách hàng.

*.TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG CÒN CÓ SỐ KT3

 • Giấy Xác nhận thông tin cư trú (theo mẫu CT07) của cá nhân hoặc hộ gia đình được Công An Xã/Phường tại nơi cư trú ký xác nhận cư trú theo đúng Luật cư trú mới và thông tư của Trưởng Bộ Công an ban hành.
 • Bản sao CCCD hoặc(định danh cá nhân) của tất cả nhân khẩu muốn đăng ký định mức nước
 • Cung cấp mã danh bộ (mã khách hàng) đồng hồ nước tại nơi tạm trú thông qua hóa đơn tiền nước, giấy báo tiền nước hoặc tin nhắn thông báo tiền nước để Công ty cập nhật cấp định mức, và cấp biên nhận cho khách hàng làm cơ sở để được chủ nhà trọ thu đúng giá quy định.
 • Hợp đồng thuê nhà trọ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ký đóng dấu (nếu có)
*.Việc cấp định mức nước cho người thuê ở trọ, lao động nhập cư, sinh viên... cũng được đơn giản hóa thủ tục theo qui định mới như sau:
 • Người thuê trọ khai báo nơi cư trú hiện tại cho cơ quan quản lý dân cư địa phương (nếu đúng) sẽ được xác nhận và cấp giấy xác nhận thông tin theo qui định Thông tư 56/2021/TT-BCA, Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Công An trong đăng ký và quản lý cư trú (biểu mẫu CT07).
 • Thời hạn cấp định mức nước sinh hoạt theo đúng thời gian của cơ quan quản lý cư dân địa phương xác nhận trên hồ sơ cư trú.
 • Người thuê trọ nộp giấy biểu mẫu CT07 cho Trung tâm chăm sóc khách hàng của Công ty sẽ được cấp biên nhận cập nhập định mức nước sinh hoạt.
 • Để đảm bảo quyền lợi được hưởng giá nước sinh hoạt mà công ty đã cấp. Người thuê trọ đưa biên nhận hồ sơ đã được Công ty cấp và yêu cầu người chủ cho thuê phải hỗ trợ thu giá nước định mức đúng qui định.

Lưu ý: Đối với trường hợp đăng ký Định mức bằng giấy xác nhận thông tin cư trú không có xác định thời hạn cư trú, định mức nước có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày ký xác nhận cư trú của cơ quan Công an.