Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng Lập kế hoạch dành cho cấp trung”

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý năm 2023, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2023 tại hội trường của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, phối hợp với Trường Đào tạo kỹ năng Quản lý SAM tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng Lập kế hoạch dành cho cấp trung”cho các lãnh đạo, cán bộ đang làm công tác tại các Phòng/Ban của Công ty.

    Trong 02 ngày (từ ngày 18/10/2023 và 24/10/2023) tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được giảng viên của Trường Đào tạo kỹ năng Quản lý SAM truyền đạt, chia sẽ những kiến thức kỹ năng lập kế hoạch, khả năng suy nghĩ và quản lý thành công các hoạt động, với sự trợ giúp của bất kỳ nguồn lực có sẵn, để đạt được các mục tiêu cụ thể. Qua đó, giúp học viên nắm vững vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý trong công tác quản trị để đạt được mục tiêu công việc; thiết lập kế hoạch công việc hiệu quả; xác định rõ công việc, đối tượng nhân viên phù hợp để giao việc và uỷ thác công việc theo kế hoạch tại các Phòng/Ban, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Viết Bài: Tuấn Anh