ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN KINH DOANH – ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2022– 2024

Ngày 18/02/2022, BCH Chi đoàn Kinh doanh đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024 tại hội trường công ty.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thành Đạt đảng ủy viên – Bí thư chi bộ 1, đồng chí Vũ Thị Kim Luân Bí thư chi bộ 3, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng Chi ủy viên chi bộ 2, đồng chí Trần Cao Hiển Bí thư Đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Bí thư chi Đoàn Kỹ thuật và hơn 30 đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

Tại đại hội, Bí thư Chi đoàn kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2022 đồng chí Phạm Hứa Bằng báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn là lực lượng nòng cốt góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính của từng đoàn viên, Chi đoàn còn tham gia rất tích cực vào các phong trào TDTT, văn hóa văn nghệ, các hoạt động xã hội do đơn vị công ty và Đoàn cấp trên phát động. Kết quả nhiệm kỳ, Chi đoàn đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong nhiệm kỳ đến, Chi đoàn đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cần phấn đấu thực hiện, thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới, với các chỉ tiêu chủ yếu như Tập trung xây dựng đội ngũ Đoàn viên thanh niên vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, lao động đạt năng suất chất lượng và hiệu quả; Kiện toàn, nâng cao năng lực của tổ chức Đoàn, ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy hết năng lực và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thể hiện được vai trò xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu giới thiệu 3 đến 4 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Phạm Thành Đạt đảng ủy viên – Bí thư chi bộ 1 đã đánh giá cao những thành tích Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đã có những chỉ đạo sâu sắc, giao nhiệm vụ trong thời gian mới, gắn phát triển đoàn viên thanh niên với nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp.

Sau một ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm có 5 đồng chí để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ mới.

     Một số hình ảnh tại Đại hội

Viết Bài: Minh Hoàng