Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh với CTTN “ Cập nhật hiện trạng van khu vực Quận 4”

Thực hiện kế hoạch Tháng thanh niên năm 2020, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2020). Ngày 1/3/2020, Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh với CTTN “ Cập nhật hiện trạng van khu vực Quận 4” nhằm cập nhật lại thông số của các van nước trên địa bàn Công ty quản lý ( độ sâu van, số vòng van, đầu ty van…)