Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè tổ chức sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “ Tuổi trẻ cấp nước Nhà Bè sắt son niềm tin với Đảng”

Thực hiện các đợt hoạt động cao điểm “Tháng thanh niên năm 2020” cũng như chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty CPCN Nhà Bè (Nhiệm kỳ 2020-2025). Đoàn cơ sở Công ty CPCN Nhà Bè tổ chức sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “ Tuổi trẻ cấp nước Nhà Bè sắt son niềm tin với Đảng”. Thông qua đợt sinh hoạt đã tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên tại Công ty truyền thống 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2020), hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh virut Covid-19 của Bộ y tế đồng thời triển khai và thực hiện hiệu quả Phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên với việc “ Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Sawaco” và “xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT Cấp nước Sài Gòn”