Đoàn viên Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tham gia Hội thi:”THỬ THÁCH ANTI-COVID19”

Đoàn viên Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tham gia Hội thi:”THỬ THÁCH ANTI-COVID19” cùng Thanh niên Sawaco với thông điệp: “ Hãy cùng thanh niên Công ty CPCN Nhà Bè đẩy lùi dịch bệnh bằng việc đảm bảo rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và đúng cách để phòng các loại dịch bệnh, dọn dẹp vệ sinh tạo mảnh xanh tại nơi làm việc, đeo khẩu trang đúng cách”.HÃY NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ XÃ HỘI

Link Video tại đây