Hội nghị Ban Chấp Hành mở rộng Công đoàn CTCP Cấp Nước Nhà Bè về việc kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty sáng ngày 31/08/2020 Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà bè. Địa chỉ 1179 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân phong, Q7. Ban lãnh đạo Công ty phối hợp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức  Hội nghị Ban Chấp Hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022.

Đến tham dự Hội nghi Về phía lãnh đạo Tổng Công ty có Ông: Phan Minh Chánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty. Ông Nguyễn Văn Thọ UVBCHCĐTCT; Về phía lãnh đạo Công ty có  Ông: Nguyễn An Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty; Ông: Lý Thành Tài, Giám đốc Công ty; Ông: Dương Văn Hòa, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty; Ông: Phạm Chí Thiện, Phó Giám đốc tài chính Công ty; Ông: Phạm Thành Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty; và 40 Đại biểu là cán bộ Công đoàn – đại diện cho  CB-CNVCLĐ của Công ty về tham dự Hội nghị .

Tai Hội nghị thay mặt Chủ tọa đoàn Ông: Phạm Thành Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết tình hình hoạt động 5 năm  phong trào Công đoàn 2015-2020, kế hoạch hoạt động đến  năm 2022,

Phát biểu tại hội nghị, Ông: Phan Minh Chánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã ghi nhận các đóng góp của BCHCĐ Công ty CPCNNB và Ban lãnh đạo Công ty CPCNNB đã phối hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD mà Thành phố cũng như Tổng Công ty đã đề ra trong 5  năm vừa qua

Phát biểu tại hội nghị Ông: Lý Thành Tài, Giám đốc Công ty kêu gọi Cán bộ công nhân viên trong công ty cố gắng hơn nữa phát huy, sáng tạo, đoàn kết,  để hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Ông: Phạm Thành Đạt, Chủ tịch Công đoàn đã tiếp thu ý kiến đóng góp của ông đoàn Tổng Công ty và Ban lãnh đạo Công ty cho hoạt động Công đoàn  của Công ty ngày một tốt hơn. Hội nghị cũng thống nhất thông qua Nghị quyết hoạt động đến năm 2022