HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 01/06/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Phát biểu chỉ đạo của Đại diện Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
Đ/c Lê Trọng Hiếu – Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội dựa trên cơ sở Chương trình ba mục tiêu của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã đề ra.

Báo cáo sơ kết gữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, đại diện các chi bộ cũng trình bày 2 báo cáo tham luận về chuyên đề trong công tác giảm nước thất thoát thất thu và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cấp nước giai đoạn 2020-2025.

     Báo cáo tham luận về Công tác giảm nước thất thoát thất thu giai đoạn 2020-2025
Báo cáo tham luận về Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong hoạt động cấp nước nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025

Phần tiếp theo của Hội nghị là Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Khen thưởng 5 tập thể tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023

Đảng ủy luôn chú trọng, quan tâm việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức đảng, của chính quyền, trong từng hoạt động đoàn thể tại đơn vị. Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Hình ảnh khen thưởng 31 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023

Một vài hình ảnh tại hội nghị

Viết Bài: Trang Anh