Hội thi Tiếng hát Người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2023

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2023), chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023). Được sự chấp thuận và tạo điều kiện của Đảng ủy, BGĐ công ty, BCH Công Đoàn tổ chức “Hội thi Tiếng hát Người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2023”

Với chủ đề chính là “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; các ca khúc truyền thống ca ngợi về tinh thần cách mạng của dân tộc, ca ngợi sức trẻ và niềm tự hào của các thế hệ thanh niên công nhân Việt Nam”, những lời ca, tiếng hát của những người con ngành nước sẽ là món ăn tinh thần đầy quý giá khơi dậy tình yêu non sông đất nước, lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Bác hồ vĩ đại cũng như các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, để chúng ta càng thêm tự hào về những trang sử vẻ vang… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, sôi nổi, làm tăng thêm tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV Công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Với chủ đề chính là “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; các ca khúc truyền thống ca ngợi về tinh thần cách mạng của dân tộc, ca ngợi sức trẻ và niềm tự hào của các thế hệ thanh niên công nhân Việt Nam”, những lời ca, tiếng hát của những người con ngành nước sẽ là món ăn tinh thần đầy quý giá khơi dậy tình yêu non sông đất nước, lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Bác hồ vĩ đại cũng như các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, để chúng ta càng thêm tự hào về những trang sử vẻ vang… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, sôi nổi, làm tăng thêm tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV Công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Viết Bài: Minh Hoàng