KHÁNH THÀNH “ KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

Ngày 11/07/2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã khánh thành và đưa vào sử dụng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về giá trị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Phương Thảo – UV.BTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và Đồng chí Lê Trọng Hiếu – UV. BCH Đảng uỷ Tổng Công ty; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng cắt băng Khánh thành “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”
Đồng chí Vũ Phương Thảo – UV.BTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè xác định Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng là những hiện thực sinh động, lôi cuốn, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại Công ty.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nguyệt – UV.BTV, Trưởng BTC Đảng uỷ, Kiêm Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty và Đồng chí Mai Thanh Tuyền – UV.BCH Thành đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cùng tham dự
Đồng chí Lý Thành Tài – Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty cùng tham dự lễ Khánh thành ““ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”
Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty, BCH Đảng bộ, BTV Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty có mặt tham dự lễ Khánh thành “ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được cụ thể hóa từ ý tưởng kiến tạo một không gian văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của công nhân ngành cấp nước. Lan toả hơn nữa các giá trị của “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với mục đích góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên, người lao động ngành cấp nước ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần cùng xây dựng SAWACO nói chung và Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Không gian văn hóa là nơi trưng bày những hình ảnh tiêu biểu, các tác phẩm, đầu sách mang nhiều giá trị, ý nghĩa về cuộc đời của Bác, các chủ đề năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền giáo dục bằng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc tạo ra tủ sách Hồ Chí Minh trực tuyến bằng việc quét mã QR code để đọc những tác phẩm tiêu biểu về Bác.

 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng với mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên về nhận thức đúng đắn, hành động cụ thể đối với việc thực hiện phong trào thi đua về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng, về tư tưởng, đạo đức của Người.

Việc đưa vào hoạt động “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động công tác tại Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Viết bài: Hứa Bằng – Trang Anh