Lễ khai trương Đại điểm giao dịch khu vực Huyện Nhà Bè tại địa chỉ số 803 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Ngày 30/8/2022, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè phối hợp cùng phòng Tổ chức Hành chính thực hiện công tác chuẩn bị Lễ khai trương Đại điểm giao dịch khu vực Huyện Nhà Bè tại địa chỉ số 803 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tại Quận 7, vì thế trước đây người dân Huyện Nhà Bè, khi cần liên hệ giao dịch với Công ty phải di chuyển tương đối xa. Hiện tại, điểm giao dịch được đặt tại Nhà Bè tạo điều kiện cho người dân khu vực trên huyện Nhà Bè thuận tiện hơn trong đi lại cũng như dễ dàng thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan đến ngành nước như: gắn mới đồng hồ nước, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước, giải quyết đơn khiếu nại, cấp định mức nước, điều chỉnh giá biểu, sang tên đồng hồ nước, đóng tiền nước.

Với phương châm và mục tiêu “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”, Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè luôn chú trọng và quan tâm trong công tác cải cách các thủ tục hành chính cũng như triển khai nhiều giải pháp chăm sóc khách hàng như: Trung tâm Call center, cổng thông tin chăm sóc khách hàng trực tuyến, liên kết với nhiều ngân hàng để thu hộ tiền nước… Và điểm giao dịch khu vực Nhà Bè được thành lập để tạo thêm thuận lợi hơn cho người dân trong khu vực mà đơn vị đang cung cấp nước sạch.

Viết Bài: Hứa Bằng