Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Vào lúc 08 giờ  30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, 1179 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành…

Vui lòng tải nghị quyết ĐHCĐTN 2019 Tải về