Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Vào lúc 08 giờ  30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, 1179 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành…

Vui lòng tải nghị quyết ĐHCĐTN 2020 Tải về