Phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công ty CPCN Gia Định thực hiện hành trình về nguồn khu di tích lịch sử Tam Giác Sắt – Huyện Bến Cát – Bình Dương

Ngày 25/7/2020, được sự phân công của Cụm trưởng cụm 1,2 – Đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Công ty CPCN Nhà Bè phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công ty CPCN Gia Định, trên hành trình về nguồn khu di tích lịch sử Tam Giác Sắt – Huyện Bến Cát – Bình Dương, 02 đơn vị đã tổ chức thăm và tặng quà cho 02 gia đình mẹ VNAH và gia đình chính sách tại xã An Điền – Huyện Bến Cát – Bình Dương. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong thực hiện phong trào Đoàn thể.