Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2020

Thông tin về ĐHCĐ Quý Cổ Đông có thể theo dõi trực tiếp trên Website Nhà Bè www.capnuocnhabe.vn – www.capnuocnamsaigon.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ Chức hành Chánh 08.54122499
– Tải tài liệu Giấy xác nhận ủy quyền tham dự vui lòng tải Tải về
– Tải tài liệu ĐHCĐ dạng 1 file Word Quý Cổ Đông vui lòng tải Tải về