Thanh niên công nhân xung kích, sáng tạo, lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -2027 và Chiến dịch thi đua 120 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đoàn viên Đoàn cơ sở CTCP Cấp nước Nhà Bè đã xung kích tình nguyện thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau:

Phối hợp Phòng Kinh doanh thực hiện bắt gian lận sử dụng nước tại hẻm 103 Nguyễn Thị Thập, P Tân Phú, Q.7

Tiến hành kiểm tra và xử lý ĐHN từ 0-4m3 có biểu hiện gian lận.

Thực hiện công tác dò và sửa bể nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước tại Công ty.

Qua những hoạt động trên đã thể hiện tính sáng tạo, xung kích của thanh niên với phương châm “Thanh niên công nhân xung kích, sáng tạo, lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Viết Bài: Trang Anh