Thanh niên đoàn viên Cấp nước Nhà Bè tham gia chương trình Hành trình tuổi trẻ Sawaco và sinh hoạt tổ Đại biểu ngày 14/4/2022

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình bắt đầu từ lễ dâng hoa báo công ở tượng đài Bác tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tham quan hệ thống xử lý nước sạch tại các nhà máy và cuối cùng là sinh hoạt các Tổ đại biểu đóng góp cho văn kiện đại hội.

Các bạn đoàn viên Nhà Bè cũng đã sôi nổi thảo luận đóng góp cho văn kiện đại hội của Đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

Viết Bài: Trang Anh