Khen thưởng các cá nhân, tập thể “Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” (Giai đoạn từ 19/05/2019 đến 19/05/2020).

Tại cuộc họp giao ban ngày 07 tháng 06 năm 2020, kết hợp với những nội dung của cuộc họp giao ban định kỳ, đảng bộ cơ sở của Công ty đã khen thưởng 05 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn từ 19/05/2019 đến 19/05/2020 theo kế hoạch số 94-KH/ĐU, ngày 27/4/2020 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về Tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Tham dự buổi lễ có Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn An – Chủ tịch HĐQT Công ty, Đồng chí Phạm Thành Đạt – Chủ tịch Công đoàn, Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Lý Thành Tài – Giám đốc Công ty, Đồng chí Phạm Chí Thiện – Phó Giám đốc Công ty, Đồng chí Dương Văn Hòa – Phó Giám đốc Công ty, Đồng chí Võ Thị Cẩm Tú – Trưởng Ban kiểm soát và các Trưởng Phòng, Ban, Đội, Xí nghiệp của Công ty.

Trao Quyết định khen thưởng được diễn ra ngay khi cuộc họp bắt đầu, trong không khí vui vẻ cùng với những gương mặt tiêu biểu, đại diện Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty, Đồng chí Nguyễn An – Bí thư Đảng ủy đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập đã được nêu. Thay mặt Đảng ủy cơ sở Công ty Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty, Đồng chí Nguyễn An đã phát biểu mong muốn các tập thể, cá nhân giữ vững truyền thống, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công tác chuyên môn, luôn là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong phong trào thi đua, lao động giỏi tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tường Triêm – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính công bố các Quyết định khen thưởng: 05 tập thể và 20 cá nhân nhận Giấy khen theo quyết định số: 07-QĐ/ĐU ngày 15/06/2020.

Thay mặt các Đảng viên và Phòng, Ban, Đội, Xí nghiệp được khen thưởng, Đồng chí Nguyễn Tường Triêm – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo, Đảng ủy Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở các cấp và hứa sẽ phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt công tác chuyên môn để xứng đáng với sự tin tưởng phân công của Đảng.

Cuộc họp kết thúc, song vẫn còn đó không ít khó khăn trở ngại cần Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CB.CNV Công ty đồng lòng khắc phục. Dù vậy, việc khen thưởng cũng mang lại giá trị tinh thần rất cao, đã động viên tinh thần của toàn thể CB.CNV Công ty trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn thể CB.CNV Công ty sẽ ý thức hơn nữa trong việc thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Công ty với các tiêu chí cơ bản, mở rộng cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn Công ty quản lý, giảm tỉ lệ thất thoát nước, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục và cải cách hành chính với tin thần “vì dân hành động”.

Viết Bài: Xuân Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *