Thông báo về việc hiển thị không đúng khi tra cứu hóa đơn tiền nước.

Do sự cố ngoài mong muốn, vào ngày 04/01/2022 phát sinh lỗi hệ thống hóa đơn tiền nước từ lúc 16h đến 18h dẫn đến một số khách hàng tra cứu tiền nước vào thời điểm này khi tra cứu sẽ bị lỗi hiển thị sai thông tin hóa đơn. Đến sau 18h cùng ngày sự cố trên đã được khắc phục, hệ thống đã hoạt động trở lại bình thường.
Rất mong Quý khách hàng thông cảm. Chân thành cáo lỗi.
Xin cám ơn.