THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH KHU VỰC NHÀ BÈ

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè rất chú trọng, quan tâm và triển khai thực hiện. Cùng với mục tiêu “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã triển khai nhiều giải pháp trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trên địa bàn huyện Nhà Bè trong việc liên hệ các dịch vụ Cấp nước và thực hiện thủ tục: Gắn mới đồng hồ nước; Nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước; Giải quyết đơn khiếu nại; Cấp định mức nước; Điều chỉnh giá biểu; Sang tên đồng hồ nước; Thu tiền nước… Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè thành lập “Địa điểm Giao dịch khu vực Nhà Bè” để tiếp nhận giải quyết những yêu cầu nêu trên của khách hàng. Thông tin địa điểm như sau :

  • Tên văn phòng  :  Địa điểm Giao dịch khu vực Nhà Bè
  • Địa chỉ                :  803 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè
  • Điện thoại          :  19001210

“Địa điểm Giao dịch khu vực Nhà Bè” sẽ đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2022 .

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè trân trọng thông báo.