Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023

Xây dựng phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ tham gia vào hoạt động PCCC, Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình về PCCC và CHCN. Theo đó, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tính tinh nhuệ của CB.CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.Phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn cán bộ, công nhân viên Công ty các nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH, cụ thể như: Phổ biến các nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; biện pháp an toàn PCCC tại trụ sở làm việc; hướng dẫn các tình huống, sự cố cháy xảy ra trong thực tế,và cách sử dụng các phương tiện thiết bị PCCC và CNCH…

Khóa huấn luyện nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH để thực hiện tốt công tác phòng ngừa cũng như chủ động sẵn sàng để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong thực tế.

Việc tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH là hoạt động định kỳ của Công ty. Đây là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy của công ty nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động PCCC và CNCH, qua đó chủ động trong công tác PCCC và CNCH, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra.

Một số hình ảnh buổi huấn luyện

Viết bài : Quang Vinh