Tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đã đạt kết quả tốt trong công tác truy thu gian lận nước sạch năm 2020

Giảm tỷ lệ thất thoát nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay mà toàn thể CBCNV của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đang phối hợp và ra sức thực hiện.

Là đơn vị quản lý nước sạch trên địa bàn 3 quận: 4, 7 và Huyện Nhà Bè, Công ty cũng đang nỗ lực hết mình trong công cuộc “chống thất thoát nước”. Các biện pháp khả thi nhất đã được áp dụng, cũng như các hình thức khen thưởng cho những phát minh sáng tạo, ý kiến đóng góp và sự cố gắng không biết mệt mỏi của các CBCNV Công ty trong việc giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Trong đó, công tác phát hiện tình trạng gian lận nước cũng đã góp một phần không nhỏ để làm giảm đi sự thất thoát nước vô hình hiện nay trên địa bàn.

Ngày 09/10/2020, với sự phối hợp nhịp nhàng của 3 Phòng GNKDT, Kinh doanh, Kỹ thuật và đặc biệt là 3 CBCNV sau:

Anh Đỗ Hồng Ân Anh Nguyễn Minh Nghĩa Anh Nguyễn Thiện Chương
  • Anh Đỗ Hồng Ân – Tổ trưởng Tổ quản lý DMA Quận 7, Phòng GNKDT;
  • Anh Nguyễn Minh Nghĩa – Nhân viên Phòng Kinh doanh;
  • Anh Nguyễn Thiện Chương – Nhân viên Phòng Kỹ thuật.

3 CBCNV trên đã phát hiện và truy thu 7667m3 nước thất thoát về cho Công ty.

Căn cứ Quyết định khen thưởng và xử phạt trong công tác chống thất thoát nước sạch; Công ty đã khen thưởng và tuyên dương thành tích của các cá nhân trên. Việc khen thưởng kịp thời là động lực cho toàn bộ các CBCNV cùng chung tay, nỗ lực hết mình vì Công ty trong việc giảm thất thoát nước hiện nay.

Trong tương lai, rất mong sẽ còn nhiều CBCNV như thế góp phần cho việc xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Đó cũng chính là sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của các Phòng, Ban, Đội, Xí nghiệp trong Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Viết Bài: Xuân Sơn